شناسه سرویس نرخ هر 1000 حداقل حداکثر

اینستاگرام ( سرویس های اظطراری بین محدودیت ها ) اینستاگرام ( سرویس های اظطراری بین محدودیت ها )

28 🤖 فالور میکس سرور اژدها [اختصاصی][ریزش پایین][تا 30 درصد هدیه برای جبران ریزش] 7,800 ﷼ 100 1000000
⏳ استارت : آنی
🛒 ظرفیت : 1 میلیون
👦 کیفیت : پروفایل آسیایی ( ایران هند عراق )
🚀 سرعت : 20 الی 50 کا در روز
⛔ ریزش : 15 الی 30 درصد
🎁 هدیه : 30 درصد ✅
🔗 نحوه درج لینک : فقط آیدی پیج بدون @

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
🔰 در این سرویس هر مقدار که ثبت کنید 30 درصد هدیه دریافت میکنید .
34 فالور بین الملل [پرسرعت][1 سال جبران ریزش♻️][پیشنهادی] ✅✅✅ 8,500 ﷼ 100 1000000
35 فالور بین الملل [پرسرعت][1 سال جبران ریزش♻️][محبوب] ✅✅✅ 8,900 ﷼ 100 1000000
30 🧿 فالور میکس سرور نیوا [ریزش پایین] 8,900 ﷼ 100 1000000
⏳ استارت : آنی
🛒 ظرفیت : 1 میلیون
👦 کیفیت : پروفایل آسیایی ( ایران هند عراق )
🚀 سرعت : 20 الی 50 کا در روز
⛔ ریزش : 15 الی 30 درصد
🎁 هدیه : 50 درصد ✅
🔗 نحوه درج لینک : فقط آیدی پیج بدون @

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
🔰 در این سرویس هر مقدار که ثبت کنید 50 درصد هدیه دریافت میکنید .
31 👾 فالور میکس سرور پارس [اختصاصی][ریزش پایین][تا 30 درصد هدیه برای جبران ریزش] 9,000 ﷼ 200 20000
⏳ استارت : آنی
🛒 ظرفیت : 200 کا
👦 کیفیت : پروفایل آسیایی ( ایران هند عراق )
🚀 سرعت : 5 الی 10 کا در روز
⛔ ریزش : 15 الی 30 درصد
🎁 هدیه : 30 درصد✅
🔗 نحوه درج لینک : فقط آیدی پیج بدون @

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
🔰 در این سرویس هر مقدار که ثبت کنید 30 درصد هدیه دریافت میکنید .
32 🔥 فالور میکس سرور آتش [پیشنهادی][100 درصد هدیه برای جبران ریزش][دریافت دو برابری] 12,100 ﷼ 100 20000
⏳ استارت : آنی
🛒 ظرفیت : 1 میلیون
👦 کیفیت : پروفایل آسیایی ( ایران هند عراق )
🚀 سرعت : 20 الی 50 کا در روز
⛔ ریزش : 15 الی 30 درصد
🎁 هدیه : 100 درصد ✅
🔗 نحوه درج لینک : فقط آیدی پیج بدون @

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
🔰 در این سرویس هر مقدار که ثبت کنید 100 درصد هدیه دریافت میکنید .
29 💣 فالور میکس سرور بمب [پیشنهادی][100 درصد هدیه برای جبران ریزش][دریافت دو برابری] 14,000 ﷼ 200 20000
⏳ استارت : آنی
🛒 ظرفیت : 200 کا
👦 کیفیت : پروفایل آسیایی ( ایران هند عراق )
🚀 سرعت : 5 الی 10 کا در روز
⛔ ریزش : 15 الی 30 درصد
🎁 هدیه : 100 درصد ✅
🔗 نحوه درج لینک : فقط آیدی پیج بدون @

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
🔰 در این سرویس هر مقدار که ثبت کنید 100 درصد هدیه دریافت میکنید .
33 🧨 فالور میکس سرور پلاس [پیشنهادی][همیشه پایدار][تا 30 درصد هدیه برای جبران ریزش] 23,000 ﷼ 200 25000
⏳ استارت : آنی
🛒 ظرفیت : 200 کا
👦 کیفیت : پروفایل آسیایی با ترکیب پروفایل ایرانی
🚀 سرعت : 5 الی 10 کا در روز
⛔ ریزش : 15 الی 30 درصد
🎁 هدیه : 30 درصد ✅
🔗 نحوه درج لینک : فقط آیدی پیج بدون @

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
🔰 این سرویس درصدی پروفایل ایرانی دارد و هر مقدار که ثبت کنید 30 درصد هدیه دریافت میکنید .
51 🎉 فالور ایرانی سرور اتم [تا 30 درصد هدیه برای جبران ریزش][پروفایل ایرانی محبوب][سرعت بالا] 27,000 ﷼ 200 25000
⏳ استارت : آنی
🛒 ظرفیت : 200 کا
👦 کیفیت : پروفایل آسیایی با ترکیب پروفایل ایرانی
🚀 سرعت : 5 الی 10 کا در روز
⛔ ریزش : 15 الی 30 درصد
🎁 هدیه : 30 درصد ✅
🔗 نحوه درج لینک : فقط آیدی پیج بدون @

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
🔰 این سرویس درصدی پروفایل ایرانی دارد و هر مقدار که ثبت کنید 30 درصد هدیه دریافت میکنید .
36 ✅ ویو ویدیو [اظطراری][همیشه فعال] 1,900 ﷼ 100 1000000
⏳ استارت : آنی
🛒 ظرفیت : 50 میلیون
🚀 سرعت : 500 کا در روز
🔗 نحوه درج لینک : لینک پست مورد نظر
🔍 P / TV / REEL

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید

فالوور اینستاگرام (سرویس های داخلی) فالوور اینستاگرام (سرویس های داخلی)

3 🌊 فالور میکس سرور آب [همیشه ارزان][افت سرعت][مخصوص سفارشات ریز][نمایندگان به این سرویس متصل نشوند] 5,600 ﷼ 100 5000
⛔️ به دلیل افزایش محدودیت های اینستاگرام سرعت افت داشته است و درصد ریزش نیز بیشتر شده است
⛔ ظرفیت این سرویس 5 کا میباشد بیش از 5 کا برای هر پیج سفارش ندهید

✅ کیفیت : ایرانی و خارجی
✅ شروع : آنی
✅ سرعت : 1 الی 2 کا در روز
✅ ظرفیت کل : 5 کا
✅ ریزش : 15 الی 25 درصد
✅ هدیه : 1 تا 5 درصد
✅ جبران ریزش : ندارد
1 💫 فالور میکس سرور آپ [ظرفیت بالا][محبوب] 6,000 ﷼ 100 1000000
⛔ به دلیل افزایش محدودیت های اینستاگرام سرعت افت داشته است و درصد ریزش نیز بیشتر شده است

✅ کیفیت : ایرانی و خارجی
✅ شروع : آنی
✅ سرعت : 5 الی 10 کا در روز
✅ ظرفیت کل : 1 میلیون
✅ ریزش : 15 الی 25 درصد
✅ هدیه : 1 تا 5 درصد
✅ جبران ریزش : ندارد
12 😈 فالور میکس سرور فیرا [اختصاصی][گارانتی کامل] 7,800 ﷼ 200 500000
⛔ به دلیل افزایش محدودیت های اینستاگرام سرعت افت داشته است و درصد ریزش نیز بیشتر شده است

✅ کیفیت : ایرانی و خارجی
✅ شروع : آنی
✅ سرعت : 5 الی 10 کا در روز
✅ ظرفیت کل : 500 کا
✅ ریزش : 15 الی 25 درصد
✅ هدیه : 1 تا 5 درصد
✅ جبران ریزش : ندارد
24 🤖 فالور میکس سرور اژدها [اختصاصی][ریزش پایین][تا 30 درصد هدیه برای جبران ریزش] 7,800 ﷼ 100 1000000
⛔ به دلیل افزایش محدودیت های اینستاگرام سرعت افت داشته است و درصد ریزش نیز بیشتر شده است

✅ کیفیت : ایرانی و خارجی
✅ شروع : آنی
✅ سرعت : 5 الی 10 کا در روز
✅ ظرفیت کل : 1 میلیون
✅ ریزش : 15 الی 25 درصد
✅ هدیه : تا 30 درصد بیشتر ارسال میشود
✅ جبران ریزش : ندارد
2 👽 فالور میکس سرور اسپید [سرعت مناسب][محبوب] 8,400 ﷼ 200 500000
⛔️ به دلیل افزایش محدودیت های اینستاگرام سرعت افت داشته است و درصد ریزش نیز بیشتر شده است

✅ کیفیت : ایرانی و خارجی
✅ شروع : آنی
✅ سرعت : 5 الی 10 کا در روز
✅ ظرفیت کل : 500 کا
✅ ریزش : 15 الی 25 درصد
✅ هدیه : 1 تا 5 درصد
✅ جبران ریزش : ندارد
10 🧿 فالور میکس سرور نیوا [ریزش پایین] 8,900 ﷼ 100 1000000
⛔ به دلیل افزایش محدودیت های اینستاگرام سرعت افت داشته است و درصد ریزش نیز بیشتر شده است

✅ کیفیت : ایرانی و خارجی
✅ شروع : آنی
✅ سرعت : 2 الی 5 کا در روز
✅ ظرفیت کل : 1 میلیون
✅ ریزش : 15 الی 25 درصد
✅ هدیه : ندارد
✅ جبران ریزش : ندارد
13 👾 فالور میکس سرور پارس [اختصاصی][ریزش پایین][تا 30 درصد هدیه برای جبران ریزش] 9,000 ﷼ 200 20000
⛔ به دلیل افزایش محدودیت های اینستاگرام سرعت افت داشته است و درصد ریزش نیز بیشتر شده است

✅ کیفیت : ایرانی و خارجی
✅ شروع : آنی
✅ سرعت : 5 الی 10 کا در روز
✅ ظرفیت کل : 1 میلیون
✅ ریزش : 15 الی 25 درصد
✅ هدیه : 30 درصد هدیه ثبت میشود
✅ جبران ریزش : ندارد
11 🔥 فالور میکس سرور آتش [پیشنهادی][100 درصد هدیه برای جبران ریزش][دریافت دو برابری] 12,100 ﷼ 100 20000
⛔ به دلیل افزایش محدودیت های اینستاگرام سرعت افت داشته است و درصد ریزش نیز بیشتر شده است

✅ کیفیت : ایرانی و خارجی
✅ شروع : آنی
✅ سرعت : 5 الی 10 کا در روز
✅ ظرفیت کل : 1 میلیون
✅ ریزش : 15 الی 25 درصد
✅ هدیه : 100 درصد هدیه ثبت میشود
✅ جبران ریزش : ندارد
25 💣 فالور میکس سرور بمب [پیشنهادی][100 درصد هدیه برای جبران ریزش][دریافت دو برابری] 14,000 ﷼ 200 20000
⛔ به دلیل افزایش محدودیت های اینستاگرام سرعت افت داشته است و درصد ریزش نیز بیشتر شده است

✅ کیفیت : ایرانی و خارجی
✅ شروع : آنی
✅ سرعت : 5 الی 10 کا در روز
✅ ظرفیت کل : 1 میلیون
✅ ریزش : 15 الی 25 درصد
✅ هدیه : 100 درصد هدیه ثبت میشود
✅ جبران ریزش : ندارد
5 ✨ فالور میکس سرور توربو[همیشه پایدار] 17,500 ﷼ 100 500000
⏳ استارت : آنی
🛒 ظرفیت : 500 کا
👦 کیفیت : میکس ایرانی عربی هندی
🚀 سرعت : 5 الی 10 کا در روز
⛔ ریزش : 10 الی 25 درصد
🎁 هدیه : ندارد
🔗 نحوه درج لینک : فقط آیدی پیج بدون @

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
4 🏅 فالور میکس سرور نیترو [پیشنهادی][همیشه پایدار] 18,000 ﷼ 200 25000
⏳ استارت : آنی
🛒 ظرفیت : 500 کا
👦 کیفیت : میکس ایرانی
🚀 سرعت : 5 الی 10 کا در روز
⛔ ریزش : 10 الی 25 درصد
🎁 هدیه : ندارد
🔗 نحوه درج لینک : فقط آیدی پیج بدون @

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
49 🧿 فالور ایرانی سرور آریا [پروفایل ایرانی محبوب][سرعت بالا] 20,000 ﷼ 200 25000
⏳ استارت : آنی
🛒 ظرفیت : 500 کا
👦 کیفیت : میکس ایرانی
🚀 سرعت : 5 الی 10 کا در روز
⛔ ریزش : 10 الی 25 درصد
🎁 هدیه : ندارد
🔗 نحوه درج لینک : فقط آیدی پیج بدون @

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
48 ☀️ فالور میکس ایرانی سرور خورشید[سرعت طبیعی][محبوب][درصدی ایرانی فعال] 21,000 ﷼ 100 2000
⏳ استارت : آنی
🛒 ظرفیت : 10 کا
👦 کیفیت : ایرانی
🚀 سرعت : 500 الی 1.5 کا در روز
⛔ ریزش : 10 الی 15 درصد
🎁 هدیه : ندارد
🔗 نحوه درج لینک : فقط آیدی پیج بدون @

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
26 🧨 فالور میکس سرور پلاس [پیشنهادی][همیشه پایدار][تا 30 درصد هدیه برای جبران ریزش] 23,000 ﷼ 200 25000
⏳ استارت : آنی
🛒 ظرفیت : 500 کا
👦 کیفیت : میکس ایرانی
🚀 سرعت : 5 الی 10 کا در روز
⛔ ریزش : 10 الی 25 درصد
🎁 هدیه : 30 درصد ✅
🔗 نحوه درج لینک : فقط آیدی پیج بدون @

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
50 🎉 فالور ایرانی سرور اتم [تا 30 درصد هدیه برای جبران ریزش][پروفایل ایرانی محبوب][سرعت بالا] 27,000 ﷼ 200 25000
⏳ استارت : آنی
🛒 ظرفیت : 500 کا
👦 کیفیت : میکس ایرانی
🚀 سرعت : 5 الی 10 کا در روز
⛔ ریزش : 10 الی 25 درصد
🎁 هدیه : 30 درصد ✅
🔗 نحوه درج لینک : فقط آیدی پیج بدون @

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
53 🥇 فالور میکس ایرانی سرور طلایی[سرعت طبیعی][محبوب][درصدی ایرانی فعال] 60,000 ﷼ 50 20000
⏳ استارت : آنی
🛒 ظرفیت : 100 کا
👦 کیفیت : میکس ایرانی
🚀 سرعت : 5 الی 10 کا در روز
⛔ ریزش : 5 الی 15 درصد
🎁 هدیه : ندارد
🔗 نحوه درج لینک : فقط آیدی پیج بدون @

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
52 🌌 فالور ایرانی سرور کهکشان [با کیفیت ترین سرور ایران] 96,000 ﷼ 100 50000
⏳ استارت : آنی
🛒 ظرفیت : 100 کا
👦 کیفیت : کاملا ایرانی
🚀 سرعت : 5 الی 10 کا در روز
⛔ ریزش : 5 الی 15 درصد
🎁 هدیه : ندارد
🔗 نحوه درج لینک : فقط آیدی پیج بدون @

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید

فالوور اینستاگرام (سرویس های خارجی) فالوور اینستاگرام (سرویس های خارجی)

8 فالور بین الملل [پرسرعت][1 ماه جبران ریزش🔃][از 4 ماه گذشته تاکنون ریزش نداشته است ⛔] 6,100 ﷼ 100 500000
⛔ اخطار : به هیچ عنوان از سرویس های خارجی سفارش پشت سر هم برای یک آیدی ثبت نکنید .
⛔ سرویس از 4 ماه گذشته تا به امروز ریزش نداشته است .
⛔ سرویس فقط 1 ماه گارانتی دارد و در آینده ممکن است با تغییر سیاست های اینستاگرام بین 0 تا 100 درصد ریزش داشته باشد .
⛔ توجه داشته باشید فقط ریزش مربوط به همین سرویس جبران میشود .

✅ کیفیت : خارجی
✅ شروع : آنی
✅ سرعت : 20 الی 100 کا در روز
✅ ظرفیت کل : 500 کا
✅ ریزش : نداشته است
✅ هدیه : 1 تا 5 درصد
✅ جبران ریزش : تا 30 روز دکمه
7 فالور بین الملل [پرسرعت][بدون گارانتی][از 4 ماه گذشته تاکنون ریزش نداشته است ⛔] 6,300 ﷼ 100 300000
⛔ اخطار : به هیچ عنوان از سرویس های خارجی سفارش پشت سر هم برای یک آیدی ثبت نکنید .
⛔ سرویس از 4 ماه گذشته تا به امروز ریزش نداشته است .
⛔ سرویس گارانتی ندارد و در آینده ممکن است با تغییر سیاست های اینستاگرام بین 0 تا 100 درصد ریزش داشته باشد .

✅ کیفیت : خارجی
✅ شروع : آنی
✅ سرعت : 20 الی 100 کا در روز
✅ ظرفیت کل : 500 کا
✅ ریزش : نداشته است
✅ هدیه : 1 تا 5 درصد
✅ جبران ریزش : ندارد
6 فالور بین الملل [پرسرعت][1 سال جبران ریزش🔃][پیشنهادی] ✅ 8,500 ﷼ 100 1000000
⛔ اخطار : به هیچ عنوان از سرویس های خارجی سفارش پشت سر هم برای یک آیدی ثبت نکنید .
⛔ سرویس فقط 1 سال گارانتی دارد و در آینده ممکن است با تغییر سیاست های اینستاگرام بین 0 تا 100 درصد ریزش داشته باشد .
⛔ توجه داشته باشید فقط ریزش مربوط به همین سرویس جبران میشود .

✅ کیفیت : خارجی
✅ شروع : آنی
✅ سرعت : 20 الی 100 کا در روز
✅ ظرفیت کل : 1 میلیون
✅ ریزش : نداشته است
✅ هدیه : 1 تا 5 درصد
✅ جبران ریزش : تا 90 روز دکمه تا 1 سال پشتیبانی
9 فالور بین الملل [پرسرعت][1 سال جبران ریزش🔃][محبوب] ✅ 8,900 ﷼ 100 1000000
⛔ اخطار : به هیچ عنوان از سرویس های خارجی سفارش پشت سر هم برای یک آیدی ثبت نکنید .
⛔ سرویس فقط 1 سال گارانتی دارد و در آینده ممکن است با تغییر سیاست های اینستاگرام بین 0 تا 100 درصد ریزش داشته باشد .
⛔ توجه داشته باشید فقط ریزش مربوط به همین سرویس جبران میشود .

✅ کیفیت : خارجی
✅ شروع : آنی
✅ سرعت : 20 الی 100 کا در روز
✅ ظرفیت کل : 1 میلیون
✅ ریزش : نداشته است
✅ هدیه : 1 تا 5 درصد
✅ جبران ریزش : تا 90 روز دکمه تا 1 سال پشتیبانی

لایک اینستاگرام (سرویس های داخلی) لایک اینستاگرام (سرویس های داخلی)

15 💙 لایک میکس سرور آب [کم سرعت][همیشه ارزان] 2,000 ﷼ 100 1000
⛔ به دلیل افزایش محدودیت های اینستاگرام سرعت افت داشته است و درصد ریزش نیز بیشتر شده است

✅ کیفیت : ایرانی و خارجی
✅ شروع : آنی
✅ سرعت : 100 الی 500 عدد در روز
✅ ظرفیت کل : 5 کا
✅ ریزش : ناچیز
✅ هدیه : 10 درصد
✅ جبران ریزش : ندارد
17 💜 لایک میکس سرور فیرا [پرسرعت][محبوب] 2,100 ﷼ 100 50000
✅ کیفیت : ایرانی و خارجی
✅ شروع : آنی
✅ سرعت : 10 کا در روز
✅ ظرفیت هر لینک : 100 کا
✅ ریزش : 5 الی 10 درصد
✅ میزان هدیه : تا 1 درصد

🔰 برای ثبت سفارش لینک پست مورد نظر را وارد کنید.
55 💓 لایک میکس سرور پرسپولیس [سرعت مناسب][پیشنهادی] 2,300 ﷼ 10 100000
18 ❤️ لایک میکس سرور پارس [اختصاصی][ریزش پایین][تا 30 درصد هدیه برای جبران ریزش] 2,600 ﷼ 100 50000
16 🧡 لایک میکس سرور آپ [پرسرعت][ظرفیت بالا] 3,600 ﷼ 100 100000
20 💛 لایک میکس سرور توربو [ظرفیت بالا][ایرانی عربی هندی واقعی] 6,800 ﷼ 100 50000
19 💖 لایک میکس سرور نیترو [پرسرعت][درصدی ایرانی] 7,400 ﷼ 100 15000
22 💚 لایک ایرانی سرور آتش [سرعت طبیعی][پیشنهادی] 9,800 ﷼ 100 200000
21 🤍 لایک ایرانی سرور گرام [سرعت طبیعی][محبوب] 12,500 ﷼ 100 5000
23 ❤️‍🔥پاور لایک ایرانی [100 درصد واقعی و فعال][سرعت طبیعی][محبوب] 53,000 ﷼ 100 10000

لایک اینستاگرام (سرور های خارجی) لایک اینستاگرام (سرور های خارجی)

14 🔃 لایک بین الملل سرور اژدها [اختصاصی][بدون ریزش][1 ماه گارانتی جبران ریزش] 1,100 ﷼ 200 100000
✅ کیفیت : بین الملل
✅ شروع : آنی
✅ سرعت : 5 تا 100 کا روزانه
✅ ظرفیت هر لینک : 100 کا
✅ ریزش : 1 درصد
✅ میزان هدیه : تا 1 درصد

🔰 برای ثبت سفارش لینک پست مورد نظر را وارد کنید.
56 🚅 لایک بین الملل سرور سرعت [اختصاصی][بدون ریزش][100 کا در روز] 2,500 ﷼ 100 50000

ویو (ویدیو) اینستاگرام ویو (ویدیو) اینستاگرام

27 ✅ ویو ویدیو [اظطراری][همیشه فعال] 1,900 ﷼ 25 1000000
⏳ استارت : آنی
🛒 ظرفیت : 50 میلیون
🚀 سرعت : 500 کا در روز
🔗 نحوه درج لینک : لینک پست مورد نظر
🔍 P / TV / REEL

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید

کامنت اینستاگرام کامنت اینستاگرام

38 📝 کامنت دلخواه [پروفایل دار][سرعت عالی] 19,000 ﷼ 50 2000
39 📝 کامنت تصادفی [پروفایل دار][سرعت عالی] 18,000 ﷼ 50 5000
57 📝 کامنت دلخواه [پروفایل دار][سرعت عالی][سرور 2] 17,000 ﷼ 10 5000

استوری اینستاگرام استوری اینستاگرام

37 👀 ویو استوری [برای همه استوری ها][توضیحات مهم⛔ ] 2,050 ﷼ 250 25000

آمار و اکسپلور اینستاگرام آمار و اکسپلور اینستاگرام

40 💾 سیو [پرسرعت][همیشه فعال] 250 ﷼ 1000 5000
54 ✅ ایمپرشن پست [اظطراری][تنها سرویس فعال] 1,700 ﷼ 500 1000000

لایو اینستاگرام لایو اینستاگرام

41 📽️ویو لایو [فقط تا 30 دقیقه][قبل از سفارش توضیحات خوانده شود] 210,000 ﷼ 100 50000

ممبر کانال تلگرام ممبر کانال تلگرام

64 🚹 ممبر هیدن [یرای کانال های زیر 100k][توضیحات خوانده شود] 12,000 ﷼ 500 10000
⛔ استارت سفارش بین 1 الی 24 ساعت

⛔ با توجه به محدودیت های اعمال شده از‌ سمت تلگرام سرعت ارسال ممبر کم میباشد .

⛔ لطفا برای استارت و تکمیل سفارش صبور‌ باشید .

⛔ سفارش شما ممکن است کنسل یا ناقص شود .

⛔ لطفا سفارش خود را در چند مرحله با تعداد کم در بازه زمانی مختلف ثبت کنید تا کنسلی به حداقل برسد .
65 🚹 ممبر هیدن [یرای کانال های زیر 200k][توضیحات خوانده شود] 13,000 ﷼ 500 10000
⛔ استارت سفارش بین 1 الی 24 ساعت

⛔ با توجه به محدودیت های اعمال شده از‌ سمت تلگرام سرعت ارسال ممبر کم میباشد .

⛔ لطفا برای استارت و تکمیل سفارش صبور‌ باشید .

⛔ سفارش شما ممکن است کنسل یا ناقص شود .

⛔ لطفا سفارش خود را در چند مرحله با تعداد کم در بازه زمانی مختلف ثبت کنید تا کنسلی به حداقل برسد .
66 🚹 ممبر هیدن [یرای کانال های زیر 300k][توضیحات خوانده شود] 14,000 ﷼ 500 10000
⛔ استارت سفارش بین 1 الی 24 ساعت

⛔ با توجه به محدودیت های اعمال شده از‌ سمت تلگرام سرعت ارسال ممبر کم میباشد .

⛔ لطفا برای استارت و تکمیل سفارش صبور‌ باشید .

⛔ سفارش شما ممکن است کنسل یا ناقص شود .

⛔ لطفا سفارش خود را در چند مرحله با تعداد کم در بازه زمانی مختلف ثبت کنید تا کنسلی به حداقل برسد .
63 🚹 ممبرفیک بدون ریزش [ظرفیت فقط 5k][برای همه کانال ها] 26,000 ﷼ 100 5000
✅ استارت سفارش بین 1 الی 24 ساعت

⛔ با توجه به محدودیت های اعمال شده از‌ سمت تلگرام سرعت ارسال ممبر کم میباشد .

⛔ لطفا برای استارت و تکمیل سفارش صبور‌ باشید .

⛔ سفارش شما ممکن است کنسل یا ناقص شود .

⛔ لطفا سفارش خود را در چند مرحله با تعداد کم در بازه زمانی مختلف ثبت کنید تا کنسلی به حداقل برسد .

ممبر گروه تلگرام ممبر گروه تلگرام

43 🚹ممبر اجباری گروه [توضیحات خوانده شود] 16,000 ﷼ 500 10000
⛔ استارت سفارش بین 1 الی 24 ساعت

⛔ با توجه به محدودیت های اعمال شده از‌ سمت تلگرام سرعت ارسال ممبر کم میباشد .

⛔ لطفا برای استارت و تکمیل سفارش صبور‌ باشید .

⛔ سفارش شما ممکن است کنسل یا ناقص شود .

⛔ لطفا سفارش خود را در چند مرحله با تعداد کم در بازه زمانی مختلف ثبت کنید تا کنسلی به حداقل برسد .

بازدید تلگرام ( تک و چند پست ) بازدید تلگرام ( تک و چند پست )

44 👀 سین تک پست تلگرام [آنی][پرسرعت][ظرفیت بالا] 500 ﷼ 100 100000
⏳ استارت : آنی
🛒 ظرفیت : 500 کا
🚀 سرعت : 300 کا در روز
🔗 نحوه درج لینک : لینک پست مورد نظر ⛔

🔰 کانال حتما باید عمومی باشد
67 👀 سین پست تلگرام [5 پست آخر][آنی][پرسرعت] 1,250 ﷼ 200 500000
⏳ استارت : آنی
🛒 ظرفیت : 500 کا
🚀 سرعت : 300 کا در روز
🔗 نحوه درج لینک : آیدی کانال وارد شود

🔰 کانال حتما باید عمومی باشد
68 👀 سین پست تلگرام [10 پست آخر][آنی][پرسرعت] 2,380 ﷼ 200 500000
⏳ استارت : آنی
🛒 ظرفیت : 500 کا
🚀 سرعت : 300 کا در روز
🔗 نحوه درج لینک : آیدی کانال وارد شود

🔰 کانال حتما باید عمومی باشد
69 👀 سین پست تلگرام [20 پست آخر][آنی][پرسرعت] 4,600 ﷼ 200 500000
⏳ استارت : آنی
🛒 ظرفیت : 500 کا
🚀 سرعت : 300 کا در روز
🔗 نحوه درج لینک : آیدی کانال وارد شود

🔰 کانال حتما باید عمومی باشد
70 👀 سین پست تلگرام [30 پست آخر][آنی][پرسرعت] 8,700 ﷼ 200 500000
⏳ استارت : آنی
🛒 ظرفیت : 500 کا
🚀 سرعت : 300 کا در روز
🔗 نحوه درج لینک : آیدی کانال وارد شود

🔰 کانال حتما باید عمومی باشد
71 👀 سین پست تلگرام [50 پست آخر][آنی][پرسرعت] 11,300 ﷼ 200 500000
⏳ استارت : آنی
🛒 ظرفیت : 500 کا
🚀 سرعت : 300 کا در روز
🔗 نحوه درج لینک : آیدی کانال وارد شود

🔰 کانال حتما باید عمومی باشد
72 👀 سین پست تلگرام [100 پست آخر][آنی][پرسرعت] 22,600 ﷼ 200 500000
⏳ استارت : آنی
🛒 ظرفیت : 500 کا
🚀 سرعت : 300 کا در روز
🔗 نحوه درج لینک : آیدی کانال وارد شود

🔰 کانال حتما باید عمومی باشد
73 👀 سین پست تلگرام [200 پست آخر][آنی][پرسرعت] 67,700 ﷼ 200 500000
⏳ استارت : آنی
🛒 ظرفیت : 500 کا
🚀 سرعت : 300 کا در روز
🔗 نحوه درج لینک : آیدی کانال وارد شود

🔰 کانال حتما باید عمومی باشد
74 👀 سین پست تلگرام [500 پست آخر][آنی][پرسرعت] 169,000 ﷼ 200 500000
⏳ استارت : آنی
🛒 ظرفیت : 500 کا
🚀 سرعت : 300 کا در روز
🔗 نحوه درج لینک : آیدی کانال وارد شود

🔰 کانال حتما باید عمومی باشد

private

45 followers[50k/day] 6,000 ﷼ 100 500000
75 ls 1,200 ﷼ 100 100000
46 followers[100k/day][30 days reffil] 6,100 ﷼ 100 500000
47 followers[50k/day][365 days reffil] 8,500 ﷼ 100 1000000
58 fp20% 6,300 ﷼ 100 1000000
61 fp30% 6,950 ﷼ 100 1000000
60 fpGift 5,300 ﷼ 100 1000000
59 fp50% 7,800 ﷼ 100 1000000
62 wallf 600,000 ﷼ 100 5000