شناسه سرویس نرخ هر 1000 حداقل حداکثر

فالوور اینستاگرام | سرویس های داخلی فالوور اینستاگرام | سرویس های داخلی

1 💫 فالور میکس سرور آپ | اختصاصی پنل | ظرفیت بالا | محبوب | کاهش سرعت به دلیل محدودیت ها 8,900 ﷼ 100 500000
⏰ به روزرسانی سرور : 13 بهمن 1401
⏳ زمان استارت سرویس : 0 الی 1 ساعت
🛒 ظرفیت ثبت : 500 کا برای هر پیج
👦 کیفیت پروفایل ها : ایران / عراق / هند
🚀 سرعت ارسال روزانه : 20 الی 50 کا در روز
⛔ ریزش : 15 الی 30 درصد
🎁 هدیه : 1 الی 10 درصد به صورت رندوم
🔗 نحوه درج لینک : فقط آیدی پیج بدون @

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 این سرویس دکمه لغو سفارش ندارد
🔰 این سرویس دکمه جبران ریزش ندارد
24 🤖 فالور میکس سرور اژدها | اختصاصی | ریزش پایین | تا 30 درصد هدیه برای جبران ریزش | پیشنهادی 10,500 ﷼ 100 500000
⏰ به روزرسانی سرور : 13 بهمن 1401
⏳ زمان استارت سرویس : 0 الی 1 ساعت
🛒 ظرفیت ثبت : 100 کا برای هر پیج
👦 کیفیت پروفایل ها : ایران / عراق / هند
🚀 سرعت ارسال روزانه : 1 الی 5 کا در روز
⛔ ریزش : 15 الی 30 درصد
🎁 هدیه : تا 30 درصد بیشتر ارسال میشود
🔗 نحوه درج لینک : فقط آیدی پیج بدون @

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 این سرویس دکمه لغو سفارش ندارد
🔰 این سرویس دکمه جبران ریزش ندارد
125 🆕 فالور میکس سرور جایگزین | پایدار 10,800 ﷼ 100 500000
5 ✨ فالور میکس سرور توربو | همیشه پایدار 12,500 ﷼ 100 500000
⏳ استارت : آنی
🛒 ظرفیت : 500 کا
👦 کیفیت : میکس ایرانی عربی هندی
🚀 سرعت : 5 الی 10 کا در روز
⛔ ریزش : 10 الی 25 درصد
🎁 هدیه : ندارد
🔗 نحوه درج لینک : فقط آیدی پیج بدون @

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
4 🏅 فالور میکس سرور نیترو | پیشنهادی | همیشه پایدار 18,000 ﷼ 100 25000
⏳ استارت : آنی
🛒 ظرفیت : 500 کا
👦 کیفیت : میکس ایرانی
🚀 سرعت : 5 الی 10 کا در روز
⛔ ریزش : 10 الی 25 درصد
🎁 هدیه : ندارد
🔗 نحوه درج لینک : فقط آیدی پیج بدون @

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
49 🧿 فالور ایرانی سرور آریا | پروفایل ایرانی محبوب | سرعت بالا 20,000 ﷼ 200 25000
⏳ استارت : آنی
🛒 ظرفیت : 500 کا
👦 کیفیت : میکس ایرانی
🚀 سرعت : 5 الی 10 کا در روز
⛔ ریزش : 10 الی 25 درصد
🎁 هدیه : ندارد
🔗 نحوه درج لینک : فقط آیدی پیج بدون @

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
48 ☀️ فالور میکس ایرانی سرور خورشید | سرعت کند | محبوب | درصدی ایرانی فعال 21,000 ﷼ 100 2000
⏳ استارت : آنی
🛒 ظرفیت : 10 کا
👦 کیفیت : ایرانی
🚀 سرعت : 500 الی 1.5 کا در روز
⛔ ریزش : 10 الی 15 درصد
🎁 هدیه : ندارد
🔗 نحوه درج لینک : فقط آیدی پیج بدون @

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
26 🧨 فالور میکس سرور پلاس | پیشنهادی | همیشه پایدار | تا 30 درصد هدیه برای جبران ریزش 23,000 ﷼ 200 25000
⏳ استارت : آنی
🛒 ظرفیت : 500 کا
👦 کیفیت : میکس ایرانی
🚀 سرعت : 5 الی 10 کا در روز
⛔ ریزش : 10 الی 25 درصد
🎁 هدیه : 30 درصد ✅
🔗 نحوه درج لینک : فقط آیدی پیج بدون @

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
50 🎉 فالور ایرانی سرور اتم | تا 30 درصد هدیه برای جبران ریزش | پروفایل ایرانی محبوب | سرعت بالا 27,000 ﷼ 200 25000
⏳ استارت : آنی
🛒 ظرفیت : 500 کا
👦 کیفیت : میکس ایرانی
🚀 سرعت : 5 الی 10 کا در روز
⛔ ریزش : 10 الی 25 درصد
🎁 هدیه : 30 درصد ✅
🔗 نحوه درج لینک : فقط آیدی پیج بدون @

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
77 🌳 فالور ایرانی سرور یاقوت | 100 درصد پروفایل ایرانی | درصدی هدیه 48,400 ﷼ 100 4000
53 🥇 فالور میکس ایرانی سرور طلایی | سرعت طبیعی | محبوب | درصدی ایرانی فعال 60,000 ﷼ 50 20000
⏳ استارت : آنی
🛒 ظرفیت : 100 کا
👦 کیفیت : میکس ایرانی
🚀 سرعت : 5 الی 10 کا در روز
⛔ ریزش : 5 الی 15 درصد
🎁 هدیه : ندارد
🔗 نحوه درج لینک : فقط آیدی پیج بدون @

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
52 🌌 فالور ایرانی سرور کهکشان | با کیفیت ترین سرور ایران | لوکیشن ایران 96,000 ﷼ 100 4000
⏳ استارت : آنی
🛒 ظرفیت : 100 کا
👦 کیفیت : کاملا ایرانی
🚀 سرعت : 5 الی 10 کا در روز
⛔ ریزش : 5 الی 15 درصد
🎁 هدیه : ندارد
🔗 نحوه درج لینک : فقط آیدی پیج بدون @

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید

فالوور اینستاگرام | سرویس های خارجی فالوور اینستاگرام | سرویس های خارجی

7 🌍 فالور بین الملل | سرعت بالا | بدون گارانتی | از 1 ماه گذشته تاکنون ریزش نداشته است 10,500 ﷼ 100 300000
⛔ اخطار : به هیچ عنوان از سرویس های خارجی سفارش پشت سر هم برای یک آیدی ثبت نکنید .
⛔ سرویس از 4 ماه گذشته تا به امروز ریزش نداشته است .
⛔ سرویس گارانتی ندارد و در آینده ممکن است با تغییر سیاست های اینستاگرام بین 0 تا 100 درصد ریزش داشته باشد .

✅ کیفیت : خارجی
✅ شروع : آنی
✅ سرعت : 20 الی 100 کا در روز
✅ ظرفیت کل : 500 کا
✅ ریزش : نداشته است
✅ هدیه : 1 تا 5 درصد
✅ جبران ریزش : ندارد
123 🌍 فالور بین الملل | سرعت بالا | ریزش کم | پیشنهادی | اکانت ها قدیمی🥇 12,500 ﷼ 100 500000
8 🌍 فالور بین الملل | سرعت مناسب | ریزش کم | 1 ماه جبران ریزش | اکانت ها قدیمی🥇 13,000 ﷼ 100 500000
⛔ اخطار : به هیچ عنوان از سرویس های خارجی سفارش پشت سر هم برای یک آیدی ثبت نکنید .
⛔ سرویس از 4 ماه گذشته تا به امروز ریزش نداشته است .
⛔ سرویس فقط 1 ماه گارانتی دارد و در آینده ممکن است با تغییر سیاست های اینستاگرام بین 0 تا 100 درصد ریزش داشته باشد .
⛔ توجه داشته باشید فقط ریزش مربوط به همین سرویس جبران میشود .

✅ کیفیت : خارجی
✅ شروع : آنی
✅ سرعت : 20 الی 100 کا در روز
✅ ظرفیت کل : 500 کا
✅ ریزش : نداشته است
✅ هدیه : 1 تا 5 درصد
✅ جبران ریزش : تا 30 روز دکمه
6 🌍 فالور بین الملل | سرعت مناسب | ریزش کم | 1 سال جبران ریزش | اکانت ها قدیمی🥇 20,000 ﷼ 100 500000
⛔ اخطار : به هیچ عنوان از سرویس های خارجی سفارش پشت سر هم برای یک آیدی ثبت نکنید .
⛔ سرویس فقط 1 سال گارانتی دارد و در آینده ممکن است با تغییر سیاست های اینستاگرام بین 0 تا 100 درصد ریزش داشته باشد .
⛔ توجه داشته باشید فقط ریزش مربوط به همین سرویس جبران میشود .

✅ کیفیت : خارجی
✅ شروع : آنی
✅ سرعت : 20 الی 100 کا در روز
✅ ظرفیت کل : 1 میلیون
✅ ریزش : نداشته است
✅ هدیه : 1 تا 5 درصد
✅ جبران ریزش : تا 90 روز دکمه تا 1 سال پشتیبانی

لایک اینستاگرام | سرویس های داخلی لایک اینستاگرام | سرویس های داخلی

15 💙 لایک میکس سرور آب [کم سرعت][همیشه ارزان] 2,000 ﷼ 100 1000
⛔ به دلیل افزایش محدودیت های اینستاگرام سرعت افت داشته است و درصد ریزش نیز بیشتر شده است

✅ کیفیت : ایرانی و خارجی
✅ شروع : آنی
✅ سرعت : 100 الی 500 عدد در روز
✅ ظرفیت کل : 5 کا
✅ ریزش : ناچیز
✅ هدیه : 10 درصد
✅ جبران ریزش : ندارد
17 💜 لایک میکس سرور فیرا [پرسرعت] [محبوب] 2,100 ﷼ 100 100000
⏰ به روزرسانی سرور : 18 بهمن 1401
⏳ زمان استارت سرویس : 0 الی 1 ساعت
🛒 ظرفیت ثبت : 50 کا برای هر پست
👦 کیفیت پروفایل ها : میکس
🚀 سرعت ارسال روزانه : 5 الی 10 کا
⛔ ریزش : زیر 5 درصد
🎁 هدیه : 1 الی 5 درصد به صورت رندوم
🔗 نحوه درج لینک : لینک پست درج گردد

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 این سرویس دکمه لغو سفارش حین واریز ندارد
🔰 این سرویس جبران ریزش ندارد
55 💓 لایک میکس سرور پرسپولیس [سرعت مناسب][پیشنهادی] 2,300 ﷼ 10 500000
18 ❤️ لایک میکس سرور پارس [اختصاصی][ریزش پایین][تا 30 درصد هدیه برای جبران ریزش] 2,600 ﷼ 100 100000
80 🖤 لایک میکس سرور نیوا [ پرسرعت ][ با کیفیت ] 2,750 ﷼ 100 100000
⏰ به روزرسانی سرور : 18 بهمن 1401
⏳ زمان استارت سرویس : 0 الی 1 ساعت
🛒 ظرفیت ثبت : 500 کا برای هر پست
👦 کیفیت پروفایل ها : میکس کیفیت بالا
🚀 سرعت ارسال روزانه : 50 الی 100 کا
⛔ ریزش : زیر 5 درصد
🎁 هدیه : 1 الی 5 درصد به صورت رندوم
🔗 نحوه درج لینک : لینک پست درج گردد

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 این سرویس دکمه لغو سفارش حین واریز ندارد
🔰 این سرویس جبران ریزش ندارد
16 🧡 لایک میکس سرور آپ [پرسرعت][ظرفیت بالا] 3,600 ﷼ 100 100000
20 💛 لایک میکس سرور توربو [ظرفیت بالا][ایرانی عربی هندی واقعی] 6,800 ﷼ 100 50000
19 💖 لایک میکس سرور نیترو [پرسرعت] [درصدی ایرانی] 7,400 ﷼ 100 15000
⏰ به روزرسانی سرور : 18 بهمن 1401
⏳ زمان استارت سرویس : 0 الی 1 ساعت
🛒 ظرفیت ثبت : 50 کا برای هر پست
👦 کیفیت پروفایل ها : میکس خارجی و ایرانی
🚀 سرعت ارسال روزانه : 10 الی 20 کا
⛔ ریزش : زیر 5 درصد
🎁 هدیه : 1 الی 5 درصد به صورت رندوم
🔗 نحوه درج لینک : لینک پست درج گردد

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 این سرویس دکمه لغو سفارش حین واریز ندارد
🔰 این سرویس جبران ریزش ندارد
22 💚 لایک ایرانی سرور آتش [سرعت طبیعی] [پیشنهادی] 9,800 ﷼ 100 200000
⏰ به روزرسانی سرور : 18 بهمن 1401
⏳ زمان استارت سرویس : 0 الی 1 ساعت
🛒 ظرفیت ثبت : 50 کا برای هر پست
👦 کیفیت پروفایل ها : میکس ایرانی کیفیت مناسب
🚀 سرعت ارسال روزانه : 3 الی 8 کا
⛔ ریزش : زیر 5 درصد
🎁 هدیه : 1 الی 5 درصد به صورت رندوم
🔗 نحوه درج لینک : لینک پست درج گردد

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 این سرویس دکمه لغو سفارش حین واریز ندارد
🔰 این سرویس جبران ریزش ندارد
82 💌 لایک ایرانی فول پروفایل [ سرعت طبیعی ][ 100 درصد ایرانی ] [ 60 رو دکمه جبران ریزش ] 22,700 ﷼ 100 4000
21 🤍 لایک ایرانی سرور گرام [سرعت طبیعی] [محبوب] 12,500 ﷼ 100 5000
⏰ به روزرسانی سرور : 18 بهمن 1401
⏳ زمان استارت سرویس : 0 الی 1 ساعت
🛒 ظرفیت ثبت : 5 کا برای هر پست
👦 کیفیت پروفایل ها : فول ایرانی با کیفیت
🚀 سرعت ارسال روزانه : سرعت این سرویس کند و طبیعی میباشد
⛔ ریزش : زیر 5 درصد
🎁 هدیه : 1 الی 5 درصد به صورت رندوم
🔗 نحوه درج لینک : لینک پست درج گردد

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 این سرویس دکمه لغو سفارش حین واریز ندارد
🔰 این سرویس جبران ریزش ندارد
83 💌 لایک ایرانی فول پروفایل [ سرعت بالا ][ 100 درصد ایرانی ] [ 60 رو دکمه جبران ریزش ] 24,000 ﷼ 100 4000
23 ❤️‍🔥پاور لایک ایرانی [100 درصد واقعی و فعال] [سرعت طبیعی] [محبوب] 120,000 ﷼ 100 10000
⏰ به روزرسانی سرور : 18 بهمن 1401
⏳ زمان استارت سرویس : 0 الی 1 ساعت
🛒 ظرفیت ثبت : 10 کا برای هر پست
👦 کیفیت پروفایل ها : ایرانی واقعی ( کاربران آنلاین )
🚀 سرعت ارسال روزانه : سرعت این سرویس طبیعی میباشد
⛔ ریزش : ندارد
🎁 هدیه : 1 الی 5 درصد به صورت رندوم
🔗 نحوه درج لینک : لینک پست درج گردد

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 این سرویس دکمه لغو سفارش حین واریز ندارد
🔰 این سرویس جبران ریزش ندارد

لایک اینستاگرام | سرور های خارجی لایک اینستاگرام | سرور های خارجی

14 🔃 لایک بین الملل سرور اژدها [ درصدی ریزش ] 1,500 ﷼ 200 50000
✅ کیفیت : بین الملل
✅ شروع : آنی
✅ سرعت : 5 تا 100 کا روزانه
✅ ظرفیت هر لینک : 100 کا
✅ ریزش : 1 درصد
✅ میزان هدیه : تا 1 درصد

🔰 برای ثبت سفارش لینک پست مورد نظر را وارد کنید.
124 🥵 لایک بین الملل سرور زمرد | بهترین | بدون ریزش | اکانت قدیمی🥇 | سرعت 200 کا در روز 2,300 ﷼ 10 500000
56 🚅 لایک بین الملل سرور سرعت [اختصاصی] [بدون ریزش] [100 کا در روز] 2,600 ﷼ 10 50000

کامنت اینستاگرام کامنت اینستاگرام

38 📝 کامنت دلخواه [ پروفایل دار ][ سرعت پایین ] 18,000 ﷼ 50 2000
⏳ زمان استارت سرویس : 0 الی 12 ساعت
🛒 ظرفیت ثبت : 5 کا برای هر پست
👦 کیفیت پروفایل ها : میکس
🚀 سرعت ارسال روزانه : 50 الی 200 عدد
⛔ ریزش : کمتر از 5 درصد
🎁 هدیه : 1 الی 5 درصد به صورت رندوم
🔗 نحوه درج لینک : لینک پست را درج کنید

🔰 در هر خط یک کامنت تایپ کنید
🔰 هر خط توسط یک آیدی کامنت می گردد
🔰 این سرویس تاثیر زیادی در ورود پست شما به اکسپلور دارد
🔰 پست یا متن کامنت نباید 18+ باشد
🔰 طول کامنت نباید بیش از 100 کاراکتر باشد
🔰 پیج حتما باید عمومی باشد کامنت پست باز باشد
🔰 منشن نکنید انجام نمی شود
🔰 این سرویس دکمه لغو سفارش ندارد
🔰 این سرویس جبران ریزش ندارد
81 📝 کامنت دلخواه سرور نیوا [ پروفایل دار ] [ سرعت بالا ] 20,000 ﷼ 10 10000
39 📝 کامنت تصادفی [پروفایل دار][سرعت عالی] 18,000 ﷼ 50 5000
57 📝 کامنت دلخواه [پروفایل دار][سرعت عالی][سرور 2] 17,000 ﷼ 10 5000
126 کامنت ایموجی مثبت | 😘💞💐🏵️😍🤩🥰😘😚🤯❤️🤎💜💙💓💋🫂 20,000 ﷼ 10 200000
کامنت رندوم ایموجی مثبت

نمونه ایموجی ها

😘💞💐🏵️😍🤩🥰😘😚🤯❤️🤎💜💙💓💋🫂

شروع سفارش آنی

قابل استفاده برای تمامی پست ها
127 کامنت ایموجی منفی | 🤬😡😠😤😮‍💨🙄😒💩👿😈🤡🖕 20,000 ﷼ 10 200000
کامنت رندوم ایموجی منفی

نمونه ایموجی ها

🤬😡😠😤😮‍💨🙄😒💩👿😈🤡🖕

شروع سفارش آنی

قابل استفاده برای تمامی پست ها

استوری اینستاگرام استوری اینستاگرام

128 👀 ویو استوری واقعی | فقط برای 8 استوری | بیش از8 استوری نداشته باشید 4,100 ﷼ 100 10000
فقط آیدی پیج وارد شود
98 👀 ویو استوری [ برای همه استوری ها ][ توضیحات مهم⛔ ] 6,700 ﷼ 100 10000
⏳ زمان استارت سرویس : 0 الی 1 ساعت
🛒 ظرفیت ثبت : 10 کا برای هر استوری
👦 کیفیت پروفایل ها : میکس پروفایل دار روسیه / ترکیه
🚀 سرعت ارسال روزانه : حداکثر ظرفیت سرویس
⛔ ریزش : ندارد
🎁 هدیه : 1 الی 5 درصد به صورت رندوم
🔗 نحوه درج لینک : فقط آیدی پیج بدون @

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 این سرویس دکمه لغو سفارش ندارد
37 👀 ویو استوری [ برای همه استوری ها ][ توضیحات مهم⛔ ][ سرعت متوسط ] 7,700 ﷼ 100 10000
⏳ زمان استارت سرویس : 0 الی 1 ساعت
🛒 ظرفیت ثبت : 10 کا برای هر استوری
👦 کیفیت پروفایل ها : میکس پروفایل دار روسیه / ترکیه
🚀 سرعت ارسال روزانه : حداکثر ظرفیت سرویس
⛔ ریزش : ندارد
🎁 هدیه : 1 الی 5 درصد به صورت رندوم
🔗 نحوه درج لینک : فقط آیدی پیج بدون @

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 این سرویس دکمه لغو سفارش ندارد
97 👀 ویو استوری [ برای همه استوری ها ][ توضیحات مهم⛔ ][ سرعت بالا ] 9,100 ﷼ 100 10000
⏳ زمان استارت سرویس : 0 الی 1 ساعت
🛒 ظرفیت ثبت : 10 کا برای هر استوری
👦 کیفیت پروفایل ها : میکس پروفایل دار روسیه / ترکیه
🚀 سرعت ارسال روزانه : حداکثر ظرفیت سرویس
⛔ ریزش : ندارد
🎁 هدیه : 1 الی 5 درصد به صورت رندوم
🔗 نحوه درج لینک : فقط آیدی پیج بدون @

🔰 پیج حتما باید عمومی باشد
🔰 این سرویس دکمه لغو سفارش ندارد

ممبر کانال تلگرام ممبر کانال تلگرام

99 🚹 ممبر اجباری کانال تلگرام [ عادی ] [ توضیحات مهم ] 26,400 ﷼ 1000 5000
استارت سفارش 1 الی 4 ساعت
لینک عمومی ثبت کنید
برای کانالهای زیر 100 کا ثبت کنید
سازنده کانال ایرانی باشد
درصورت خارجی بودن سفارش قابل پیگیری نیست
100 🚹 ممبر اجباری کانال تلگرام [ هیدن ] [ توضیحات مهم ] 26,400 ﷼ 1000 5000
استارت سفارش 1 الی 4 ساعت
لینک عمومی ثبت کنید
سازنده کانال ایرانی باشد
درصورت خارجی بودن سفارش قابل پیگیری نیست
برای کانالهای زیر 100 کا ثبت کنید
101 🚹 ممبر اجباری تلگرام خالص ویودار 26,400 ﷼ 1000 5000
استارت سفارش 1 الی 4 ساعت
لینک عمومی ثبت کنید
سازنده کانال ایرانی باشد
درصورت خارجی بودن سفارش قابل پیگیری نیست
برای کانالهای زیر 100 کا ثبت کنید
102 🚹 ممبر اجباری کانال تلگرام [ ریزش کم ] [ هیدن ] 26,400 ﷼ 1000 5000
استارت سفارش 1 الی 4 ساعت
لینک عمومی ثبت کنید
سازنده کانال ایرانی باشد
درصورت خارجی بودن سفارش قابل پیگیری نیست
برای کانالهای زیر 100 کا ثبت کنید
103 🚹 ممبر کانال تلگرام [ ظرفیت بالا ] 30,000 ﷼ 1000 10000
استارت سفارش 1 الی 4 ساعت
لینک عمومی ثبت کنید
سازنده کانال ایرانی باشد
درصورت خارجی بودن سفارش قابل پیگیری نیست
برای کانالهای زیر 100 کا ثبت کنید
104 🚹 ممبر فعال کانال تلگرام [ نیترو ] 33,600 ﷼ 1000 20000
استارت سفارش 1 الی 4 ساعت
لینک عمومی ثبت کنید
ممبرها واقعی و با کیفیت هستند
سازنده کانال ایرانی باشد
درصورت خارجی بودن سفارش قابل پیگیری نیست
105 🚹 ممبر فیک کانال تلگرام [ ریزش کم ] 33,600 ﷼ 500 5000
استارت سفارش 1 الی 4 ساعت
درصدی ریزش دارد
63 🚹 ممبرفیک بدون ریزش [ 50k ظرفیت ][ برای همه کانال ها ] 48,000 ﷼ 100 50000
✅ استارت سفارش بین 1 الی 24 ساعت

⛔ با توجه به محدودیت های اعمال شده از‌ سمت تلگرام سرعت ارسال ممبر کم میباشد .

⛔ لطفا برای استارت و تکمیل سفارش صبور‌ باشید .

⛔ سفارش شما ممکن است کنسل یا ناقص شود .

⛔ لطفا سفارش خود را در چند مرحله با تعداد کم در بازه زمانی مختلف ثبت کنید تا کنسلی به حداقل برسد .
106 🚹 ممبر اجباری کانال تلگرام [ کانال 100K ] 42,000 ﷼ 1000 50000
استارت سفارش 1 الی 4 ساعت
لینک عمومی ثبت کنید
سازنده کانال ایرانی باشد
درصورت خارجی بودن سفارش قابل پیگیری نیست
برای کانالهای زیر 200 کا ثبت کنید
107 🚹 ممبر اجباری کانال تلگرام [ کانال 200K ] 48,000 ﷼ 1000 50000
استارت سفارش 1 الی 4 ساعت
لینک عمومی ثبت کنید
برای کانالهای زیر 200 کا ثبت کنید
سازنده کانال ایرانی باشد
درصورت خارجی بودن سفارش قابل پیگیری نیست
108 🚹 ممبر اجباری کانال تلگرام [ کانال 300K ] 54,000 ﷼ 1000 50000
استارت سفارش 1 الی 4 ساعت
لینک عمومی ثبت کنید
برای کانالهای زیر 300 کا ثبت کنید
سازنده کانال ایرانی باشد
درصورت خارجی بودن سفارش قابل پیگیری نیست
109 🚹 ممبر اجباری کانال تلگرام [ اپلودر ] 156,000 ﷼ 1000 100000
استارت سفارش 1 الی 4 ساعت
لینک عمومی ثبت کنید

ممبر گروه تلگرام ممبر گروه تلگرام

110 🚹 ممبر اجباری گروه تلگرام [ هیدن ] 18,000 ﷼ 1000 50000
استارت سفارش 1 الی 4 ساعت
اد گروه باز باشد
لینک عمومی ثبت کنید
سازنده گروه ایرانی باشد
درصورت خارجی بودن سفارش قابل پیگیری نیست
111 🚹 ممبر ادلیست گروه تلگرام [ ایرانی ] 18,000 ﷼ 1000 50000
استارت سفارش 1 الی 4 ساعت
اد گروه باز باشد
لینک عمومی ثبت کنید
ممبرها ایرانی میباشند
سازنده گروه ایرانی باشد
درصورت خارجی بودن سفارش قابل پیگیری نیست
112 🚹 ممبر فیک گروه تلگرام [ ارزان ] 18,000 ﷼ 1000 50000
استارت سفارش 1 الی 4 ساعت
اد گروه باز باشد
لینک عمومی ثبت کنید
سازنده گروه ایرانی باشد
درصورت خارجی بودن سفارش قابل پیگیری نیست
113 🚹 ممبر فعال گروه تلگرام [ پنلی ] 19,200 ﷼ 1000 100000
استارت سفارش 1 الی 4 ساعت
اد گروه باز باشد
لینک عمومی ثبت کنید
ممبرها فعال میباشند
سازنده گروه ایرانی باشد
درصورت خارجی بودن سفارش قابل پیگیری نیست
114 🚹 ممبر اجباری گروه تلگرام [ ریزش کم ] [ هیدن ] 19,200 ﷼ 1000 100000
استارت سفارش 1 الی 4 ساعت
اد گروه باز باشد
لینک عمومی ثبت کنید
سازنده گروه ایرانی باشد
درصورت خارجی بودن سفارش قابل پیگیری نیست
115 🚹 ممبر فعال گروه تلگرام [ نیترو ] 30,000 ﷼ 1000 20000
استارت سفارش 1 الی 4 ساعت
اد گروه باز باشد
لینک عمومی ثبت کنید
ممبرها واقعی و با کیفیت هستند
سازنده گروه ایرانی باشد
درصورت خارجی بودن سفارش قابل پیگیری نیست
116 🚹 ممبر فیک گروه تلگرام [ ریزش کم ] 33,600 ﷼ 500 5000
استارت سفارش 1 الی 4 ساعت
درصدی ریزش دارد

بازدید تلگرام ( تک و چند پست ) بازدید تلگرام ( تک و چند پست )

44 👀 سین تک پست تلگرام [ آنی ] [ پرسرعت ] [ ظرفیت بالا ] 300 ﷼ 100 1000000000
⏳ زمان استارت سرویس : 0 الی 1 ساعت
🛒 ظرفیت ثبت : نامحدود
🚀 سرعت ارسال روزانه : 100 کا الی 5 میلیون در روز
⛔ ریزش : ندارد
🔗 نحوه درج لینک : لینک پست مورد نظر !

🔰 کانال حتما عمومی باشد
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
🔰 در صورت لینک گذاری اشتباه وضعیت سفارش تکمیل شده محاسبه می گردد و هزینه عودت نمی گردد
67 👀 سین پست تلگرام [ 5 پست آخر ][ آنی ][ پرسرعت ] 400 ﷼ 100 500000
⏳ زمان استارت سرویس : 0 الی 1 ساعت
🛒 ظرفیت ثبت : نامحدود
🚀 سرعت ارسال روزانه : 100 کا الی 5 میلیون در روز
⛔ ریزش : ندارد
🔗 نحوه درج لینک : آیدی کانال با @

🔰 کانال حتما عمومی باشد
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
🔰 در صورت لینک گذاری اشتباه وضعیت سفارش تکمیل شده محاسبه می گردد و هزینه عودت نمی گردد
68 👀 سین پست تلگرام [ 10 پست آخر ][ آنی ][ پرسرعت ] 1,300 ﷼ 100 500000
⏳ زمان استارت سرویس : 0 الی 1 ساعت
🛒 ظرفیت ثبت : نامحدود
🚀 سرعت ارسال روزانه : 100 کا الی 5 میلیون در روز
⛔ ریزش : ندارد
🔗 نحوه درج لینک : آیدی کانال با @

🔰 کانال حتما عمومی باشد
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
🔰 در صورت لینک گذاری اشتباه وضعیت سفارش تکمیل شده محاسبه می گردد و هزینه عودت نمی گردد
69 👀 سین پست تلگرام [ 20 پست آخر ][ آنی ][ پرسرعت ] 2,600 ﷼ 100 500000
⏳ زمان استارت سرویس : 0 الی 1 ساعت
🛒 ظرفیت ثبت : نامحدود
🚀 سرعت ارسال روزانه : 100 کا الی 5 میلیون در روز
⛔ ریزش : ندارد
🔗 نحوه درج لینک : آیدی کانال با @

🔰 کانال حتما عمومی باشد
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
🔰 در صورت لینک گذاری اشتباه وضعیت سفارش تکمیل شده محاسبه می گردد و هزینه عودت نمی گردد
71 👀 سین پست تلگرام [ 50 پست آخر ][ آنی ][ پرسرعت ] 5,200 ﷼ 100 500000
⏳ زمان استارت سرویس : 0 الی 1 ساعت
🛒 ظرفیت ثبت : نامحدود
🚀 سرعت ارسال روزانه : 100 کا الی 5 میلیون در روز
⛔ ریزش : ندارد
🔗 نحوه درج لینک : آیدی کانال با @

🔰 کانال حتما عمومی باشد
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
🔰 در صورت لینک گذاری اشتباه وضعیت سفارش تکمیل شده محاسبه می گردد و هزینه عودت نمی گردد
72 👀 سین پست تلگرام [ 100 پست آخر ][ آنی ][ پرسرعت ] 8,600 ﷼ 100 500000
⏳ زمان استارت سرویس : 0 الی 1 ساعت
🛒 ظرفیت ثبت : نامحدود
🚀 سرعت ارسال روزانه : 100 کا الی 5 میلیون در روز
⛔ ریزش : ندارد
🔗 نحوه درج لینک : آیدی کانال با @

🔰 کانال حتما عمومی باشد
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
🔰 در صورت لینک گذاری اشتباه وضعیت سفارش تکمیل شده محاسبه می گردد و هزینه عودت نمی گردد
73 👀 سین پست تلگرام [ 200 پست آخر ][ آنی ][ پرسرعت ] 30,000 ﷼ 100 500000
⏳ زمان استارت سرویس : 0 الی 1 ساعت
🛒 ظرفیت ثبت : نامحدود
🚀 سرعت ارسال روزانه : 100 کا الی 5 میلیون در روز
⛔ ریزش : ندارد
🔗 نحوه درج لینک : آیدی کانال با @

🔰 کانال حتما عمومی باشد
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
🔰 در صورت لینک گذاری اشتباه وضعیت سفارش تکمیل شده محاسبه می گردد و هزینه عودت نمی گردد
74 👀 سین پست تلگرام [ 500 پست آخر ][ آنی ][ پرسرعت ] 75,000 ﷼ 100 500000
⏳ زمان استارت سرویس : 0 الی 1 ساعت
🛒 ظرفیت ثبت : نامحدود
🚀 سرعت ارسال روزانه : 100 کا الی 5 میلیون در روز
⛔ ریزش : ندارد
🔗 نحوه درج لینک : آیدی کانال با @

🔰 کانال حتما عمومی باشد
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
🔰 در صورت لینک گذاری اشتباه وضعیت سفارش تکمیل شده محاسبه می گردد و هزینه عودت نمی گردد

بازدید تلگرام ( پست های آینده ) بازدید تلگرام ( پست های آینده )

91 سین تلگرام برای پست های آینده [ 5 پست ] [ کانال های عمومی ] 1,200 ﷼ 100 500000
⏳ زمان استارت سرویس : 0 الی 1 ساعت
🛒 ظرفیت ثبت : نامحدود
🚀 سرعت ارسال روزانه : 50 الی 500 کا
⛔ ریزش : ندارد
🔗 نحوه درج لینک : ایدی کانال با @

🔰 کانال حتما عمومی باشد
🔰 سرویس به صورت خودکار برای پست های جدید بازدید ارسال می کند
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
🔰 این سرویس دکمه لغو سفارش ندارد
🔰 در صورت لینک گذاری اشتباه وضعیت سفارش تکمیل شده محاسبه می گردد و هزینه عودت نمی گردد
92 سین تلگرام برای پست های آینده [ 10 پست ] [ کانال های عمومی ] 2,000 ﷼ 100 500000
⏳ زمان استارت سرویس : 0 الی 1 ساعت
🛒 ظرفیت ثبت : نامحدود
🚀 سرعت ارسال روزانه : 50 الی 500 کا
⛔ ریزش : ندارد
🔗 نحوه درج لینک : ایدی کانال با @

🔰 کانال حتما عمومی باشد
🔰 سرویس به صورت خودکار برای پست های جدید بازدید ارسال می کند
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
🔰 این سرویس دکمه لغو سفارش ندارد
🔰 در صورت لینک گذاری اشتباه وضعیت سفارش تکمیل شده محاسبه می گردد و هزینه عودت نمی گردد
93 سین تلگرام برای پست های آینده [ 30 پست ] [ کانال های عمومی ] 5,500 ﷼ 100 500000
⏳ زمان استارت سرویس : 0 الی 1 ساعت
🛒 ظرفیت ثبت : نامحدود
🚀 سرعت ارسال روزانه : 50 الی 500 کا
⛔ ریزش : ندارد
🔗 نحوه درج لینک : ایدی کانال با @

🔰 کانال حتما عمومی باشد
🔰 سرویس به صورت خودکار برای پست های جدید بازدید ارسال می کند
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
🔰 این سرویس دکمه لغو سفارش ندارد
🔰 در صورت لینک گذاری اشتباه وضعیت سفارش تکمیل شده محاسبه می گردد و هزینه عودت نمی گردد
94 سین تلگرام برای پست های آینده [ 50 پست ] [ کانال های عمومی ] 10,500 ﷼ 100 500000
⏳ زمان استارت سرویس : 0 الی 1 ساعت
🛒 ظرفیت ثبت : نامحدود
🚀 سرعت ارسال روزانه : 50 الی 500 کا
⛔ ریزش : ندارد
🔗 نحوه درج لینک : ایدی کانال با @

🔰 کانال حتما عمومی باشد
🔰 سرویس به صورت خودکار برای پست های جدید بازدید ارسال می کند
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
🔰 این سرویس دکمه لغو سفارش ندارد
🔰 در صورت لینک گذاری اشتباه وضعیت سفارش تکمیل شده محاسبه می گردد و هزینه عودت نمی گردد
95 سین تلگرام برای پست های آینده [ 100 پست ] [ کانال های عمومی ] 20,500 ﷼ 100 500000
⏳ زمان استارت سرویس : 0 الی 1 ساعت
🛒 ظرفیت ثبت : نامحدود
🚀 سرعت ارسال روزانه : 50 الی 500 کا
⛔ ریزش : ندارد
🔗 نحوه درج لینک : ایدی کانال با @

🔰 کانال حتما عمومی باشد
🔰 سرویس به صورت خودکار برای پست های جدید بازدید ارسال می کند
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
🔰 این سرویس دکمه لغو سفارش ندارد
🔰 در صورت لینک گذاری اشتباه وضعیت سفارش تکمیل شده محاسبه می گردد و هزینه عودت نمی گردد
96 سین تلگرام برای پست های آینده [ 500 پست ] [ کانال های عمومی ] 100,000 ﷼ 100 500000
⏳ زمان استارت سرویس : 0 الی 1 ساعت
🛒 ظرفیت ثبت : نامحدود
🚀 سرعت ارسال روزانه : 50 الی 500 کا
⛔ ریزش : ندارد
🔗 نحوه درج لینک : ایدی کانال با @

🔰 کانال حتما عمومی باشد
🔰 سرویس به صورت خودکار برای پست های جدید بازدید ارسال می کند
🔰 برای تست سرویس تعداد پایین ثبت کنید
🔰 این سرویس دکمه لغو سفارش ندارد
🔰 در صورت لینک گذاری اشتباه وضعیت سفارش تکمیل شده محاسبه می گردد و هزینه عودت نمی گردد

تبلیغات تلگرام ( گروه به گروه و ارسال به پیوی ) تبلیغات تلگرام ( گروه به گروه و ارسال به پیوی )

117 ♻️ ممبر گروه به گروه تلگرام [ ایرانی ] 50,000 ﷼ 1000 10000
گروه مقصد حتما باید عمومی باشد.

گروه مبدا می تواند عمومی و خصوصی باشد.

بایستی که قفل ورود خدمات در گروه فعال باشد ( به عنوان مثال استفاده از ربات مبصر گروه )

گروه های مبدا ( جامعه هدف ) که انتخاب می کنید حداقل بایستی ۳ برابر سفارش شما ممبر داشته باشد. ( به طور مثال اگر سفارش شما ۵ کا باشد باید گروه هایی که انتخاب می کنید حداقل ۱۵ کا ممبر داشته باشد.

در بخش لینک گروه خود را وارد کرده و در باکس گروه های هدف
118 ♻️ ممبر گروه به گروه تلگرام [ خارجی ] 350,000 ﷼ 1000 10000
گروه مقصد حتما باید عمومی باشد.

گروه مبدا می تواند عمومی و خصوصی باشد.

بایستی که قفل ورود خدمات در گروه فعال باشد ( به عنوان مثال استفاده از ربات مبصر گروه )

گروه های مبدا ( جامعه هدف ) که انتخاب می کنید حداقل بایستی ۳ برابر سفارش شما ممبر داشته باشد. ( به طور مثال اگر سفارش شما ۵ کا باشد باید گروه هایی که انتخاب می کنید حداقل ۱۵ کا ممبر داشته باشد.

در بخش لینک گروه خود را وارد کرده و در باکس گروه های هدف

خدمات توییتر خدمات توییتر

89 فالوور توییتر [ بدون گارانتی ][ سرعت بالا ] 35,000 ﷼ 200 100000
⏳ زمان استارت سرویس : 0 الی 12 ساعت
🛒 ظرفیت ثبت : 100 کا برای هر اکانت
👦 کیفیت پروفایل ها : میکس
🚀 سرعت ارسال روزانه : 1 الی 5 کا در روز
⛔ ریزش : ریزش مشخص نیست
🎁 هدیه : 1 الی 5 درصد به صورت رندوم
🔗 نحوه درج لینک : لینک با فرمت زیر درج گردد
https://twitter.com/username

🔰 این سرویس جبران ریزش ندارد
🔰 این سرویس دکمه لغو سفارش ندارد
🔰 این سرویس را در تعداد پایین تست کنید در صورت رضایت حجم سفارش را افزایش دهید
90 فالوور توییتر [ 30 روز جبران ریزش ][ سرعت بالا ] 47,000 ﷼ 200 1000000
⏳ زمان استارت سرویس : 0 الی 12 ساعت
🛒 ظرفیت ثبت : 100 کا برای هر اکانت
👦 کیفیت پروفایل ها : میکس
🚀 سرعت ارسال روزانه : 1 الی 5 کا در روز
⛔ ریزش : ریزش مشخص نیست
🎁 هدیه : 1 الی 5 درصد به صورت رندوم
🔗 نحوه درج لینک : لینک با فرمت زیر درج گردد
https://twitter.com/username

🔰 این سرویس جبران ریزش دارد
🔰 این سرویس دکمه لغو سفارش ندارد
🔰 این سرویس را در تعداد پایین تست کنید در صورت رضایت حجم سفارش را افزایش دهید

خدمات روبیکا ( روبینو ) خدمات روبیکا ( روبینو )

85 فالور ایرانی [ واقعی ] ✅ 35,000 ﷼ 25 25000
⏳ زمان استارت سرویس : 0 الی 1 ساعت
🛒 ظرفیت ثبت : 50 کا برای هر پیج
🚀 سرعت ارسال روزانه : 1 الی 5 کا
⛔ ریزش : 0 الی 10 درصد
🔗 نحوه درج لینک : آیدی بدون @ درج گردد

🔰 پیج حتما عمومی باشد
🔰 این سرویس دکمه لغو سفارش حین واریز ندارد
86 لایک ایرانی [ واقعی ] ✅ 17,000 ﷼ 25 25000
⏳ زمان استارت سرویس : 0 الی 1 ساعت
🛒 ظرفیت ثبت : 50 کا برای هر پست
🚀 سرعت ارسال روزانه : 2 الی 10 کا
⛔ ریزش : ندارد
🔗 نحوه درج لینک : لینک پست درج گردد

🔰 کانال یا پیج حتما عمومی باشد
🔰 این سرویس دکمه لغو سفارش حین واریز ندارد
87 ویو ایرانی [ واقعی ] ✅ 12,000 ﷼ 25 25000
⏳ زمان استارت سرویس : 0 الی 1 ساعت
🛒 ظرفیت ثبت : 50 کا برای هر پست
🚀 سرعت ارسال روزانه : 2 الی 10 کا
⛔ ریزش : ندارد
🔗 نحوه درج لینک : لینک پست درج گردد

🔰 کانال حتما عمومی باشد
🔰 این سرویس دکمه لغو سفارش حین واریز ندارد
88 ممبر کانال ایرانی [ واقعی ] ✅ 107,000 ﷼ 25 25000
⏳ زمان استارت سرویس : 0 الی 1 ساعت
🛒 ظرفیت ثبت : 50 کا برای هر کانال
🚀 سرعت ارسال روزانه : 1 الی 5 کا
⛔ ریزش : ریزش سرویس بین 20 الی 50 درصد است .
🔗 نحوه درج لینک : آیدی بدون @ درج گردد

🔰 کانال حتما عمومی باشد
🔰 این سرویس دکمه لغو سفارش حین واریز ندارد
130 افزایش فالوور روبیکا | روبینو | کیفیت متوسط 12,000 ﷼ 100 500000
✅️ ارزان ترین سرویس فالوور روبینو

✅️ مقداری ریزش طبیعی وجود دارد

✅️ آیدی صفحه خود را وارد کنید و در صورت اشتباه وارد کردن آن مسئولیت بر عهده خود شما می باشد.

✅️ برای انجام شدن سفارش باید پیج شما عمومی باشد.

سرعت عضو گیری بستگی به میزان سفارش دارد و هر چه سفارش بیشتر باشد روند عضو گیری طولانی تر است
131 افزایش فالوور روبیکا | روبینو | کیفیت خوب 30,000 ﷼ 25 10000
✅️ ارزان ترین سرویس فالوور روبینو

✅️ مقداری ریزش طبیعی وجود دارد

✅️ آیدی صفحه خود را وارد کنید و در صورت اشتباه وارد کردن آن مسئولیت بر عهده خود شما می باشد.

✅️ برای انجام شدن سفارش باید پیج شما عمومی باشد.

سرعت عضو گیری بستگی به میزان سفارش دارد و هر چه سفارش بیشتر باشد روند عضو گیری طولانی تر است
132 افزایش فالوور روبیکا | روبینو | کیفیت عالی 56,000 ﷼ 25 10000
✅️ ارزان ترین سرویس فالوور روبینو

✅️ مقداری ریزش طبیعی وجود دارد

✅️ آیدی صفحه خود را وارد کنید و در صورت اشتباه وارد کردن آن مسئولیت بر عهده خود شما می باشد.

✅️ برای انجام شدن سفارش باید پیج شما عمومی باشد.

سرعت عضو گیری بستگی به میزان سفارش دارد و هر چه سفارش بیشتر باشد روند عضو گیری طولانی تر است
133 افزایش لایک پست روبیکا | روبینو | کیفیت خوب 6,000 ﷼ 100 500000
✅️ ارزان ترین سرویس لایک روبینو

✅️ اگر آیدی صفحه خود را وارد کنید، لایک روی آخرین پست موجود در پیج شما اعمال می شود. اگر میخواهید روی پست دیگری سفارش بدهید، لینک پست مورد نظر را وارد کنید.

✅️ برای انجام شدن سفارش باید پیج شما عمومی باشد.

سرعت انجام لایک بستگی به میزان سفارش دارد و هر چه سفارش بیشتر باشد روند تکمیل شدن طولانی تر است
134 افزایش لایک پست روبیکا | روبینو| کیفیت عالی 14,000 ﷼ 25 10000
✅️ ارزان ترین سرویس لایک روبینو

✅️ اگر آیدی صفحه خود را وارد کنید، لایک روی آخرین پست موجود در پیج شما اعمال می شود. اگر میخواهید روی پست دیگری سفارش بدهید، لینک پست مورد نظر را وارد کنید.

✅️ برای انجام شدن سفارش باید پیج شما عمومی باشد.

سرعت انجام لایک بستگی به میزان سفارش دارد و هر چه سفارش بیشتر باشد روند تکمیل شدن طولانی تر است
135 افزایش بازدید پست روبیکا | روبینو 2,500 ﷼ 100 500000
✅️ ارزان ترین سرویس بازدید روبینو

✅️ اگر آیدی صفحه خود را وارد کنید، بازدید روی آخرین پست موجود در پیج شما اعمال می شود. اگر میخواهید روی پست دیگری سفارش بدهید، لینک پست مورد نظر را وارد کنید.

✅️ برای انجام شدن سفارش باید پیج شما عمومی باشد.

سرعت انجام ویو بستگی به میزان سفارش دارد و هر چه سفارش بیشتر باشد روند تکمیل شدن طولانی تر است
136 افزایش ممبر یا عضو کانال روبیکا کیفیت خوب 65,000 ﷼ 100 500000
✅️ عضو (ممبر) 100 درصد واقعی کانال روبیکا با کیفیت خوب

✅️ ریزش این نوع ممبر بستگی به جذابیت و موضوع کانال شما دارد. توجه کنید به دلیل اینکه ممبر ها کاملا واقعی هستند، هر لحظه ممکن است تعدادی کانال شما را ترک کنند و اگر کانال شما جذاب باشد نیز در کانال خواهند ماند.

⛔️ فقط لینک عمومی کانال را وارد کنید. لینک خصوصی یا لینک جوین قابل انجام نیست.

⛔️ به هیچ وجه پیج وارد نکنید. فقط کانال روبیکا وارد نمایید. در صورت وارد کردن پیج روبیکا، سفارش لغو خواهد شد و هیچ مسئولیتی بر عهده ما نیست.

سرعت انجام ممبر بستگی به میزان سفارش دارد و هر چه سفارش بیشتر باشد روند تکمیل شدن طولانی تر است
137 افزایش ممبر یا عضو کانال روبیکا کیفیت عالی 150,000 ﷼ 25 10000
✅️ عضو (ممبر) 100 درصد واقعی کانال روبیکا با کیفیت خوب

✅️ ریزش این نوع ممبر بستگی به جذابیت و موضوع کانال شما دارد. توجه کنید به دلیل اینکه ممبر ها کاملا واقعی هستند، هر لحظه ممکن است تعدادی کانال شما را ترک کنند و اگر کانال شما جذاب باشد نیز در کانال خواهند ماند.

⛔️ فقط لینک عمومی کانال را وارد کنید. لینک خصوصی یا لینک جوین قابل انجام نیست.

⛔️ به هیچ وجه پیج وارد نکنید. فقط کانال روبیکا وارد نمایید. در صورت وارد کردن پیج روبیکا، سفارش لغو خواهد شد و هیچ مسئولیتی بر عهده ما نیست.

سرعت انجام ممبر بستگی به میزان سفارش دارد و هر چه سفارش بیشتر باشد روند تکمیل شدن طولانی تر است
138 افزایش عضو گروه | گپ | روبیکا 66,000 ﷼ 25 500000
✅️ عضو (ممبر) 100 درصد واقعی گروه روبیکا با کیفیت خوب

✅️ ریزش این نوع ممبر بستگی به جذابیت و موضوع گروه شما دارد. توجه کنید به دلیل اینکه ممبر ها کاملا واقعی هستند، هر لحظه ممکن است تعدادی گروه شما را ترک کنند و اگر گروه شما جذاب باشد نیز در گروه خواهند ماند.

⛔️ فقط لینک خصوصی یا لینک جوین قابل گروه را وارد کنید.

⛔️ به هیچ وجه پیج وارد نکنید. فقط گروه روبیکا وارد نمایید. در صورت وارد کردن پیج روبیکا، سفارش لغو خواهد شد و هیچ مسئولیتی بر عهده ما نیست.

سرعت انجام ممبر بستگی به میزان سفارش دارد و هر چه سفارش بیشتر باشد روند تکمیل شدن طولانی تر است.
139 افزایش سین | بازدید | پست کانال روبیکا برای پست آخر 6,000 ﷼ 25 500000
وزرنیم یا آیدی کانال عمومی وارد شود

سفارش برای تک پست آخر انجام می شود
140 افزایش سین | بازدید | پست کانال روبیکا برای 5 پست آخر 8,000 ﷼ 25 500000
وزرنیم یا آیدی کانال عمومی وارد شود

سفارش برای 5 پست آخر انجام می شود
141 افزایش سین | بازدید | پست کانال روبیکا برای 10 پست آخر 12,500 ﷼ 25 500000
وزرنیم یا آیدی کانال عمومی وارد شود

سفارش برای 10 پست آخر انجام می شود
142 افزایش سین | بازدید | پست کانال روبیکا برای 20 پست آخر 17,000 ﷼ 25 500000
وزرنیم یا آیدی کانال عمومی وارد شود

سفارش برای 20 پست آخر انجام می شود

private

75 ls 1,200 ﷼ 100 500000
120 lhdr 1,500 ﷼ 100 50000
122 lhdrbot 1,500 ﷼ 100 50000
84 FPHDR 7,750 ﷼ 100 500000
121 FHDRBOT 7,750 ﷼ 100 500000
62 wallf 600,000 ﷼ 100 5000
78 fonem 12,700 ﷼ 10 500000
79 foney 20,000 ﷼ 50 500000